XƯỞNG SẢN XUẤT ĐÈN HÀO QUANG PHẬT

TRƯỜNG AN
092 77777 66

Lễ hoa đăng tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng , Bình Dương

Tối ngày 23/3/2019, tại Giới trường Ni – chùa Bồ Đề Đạo Tràng, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm diễn ra đêm hoa đăng với sự tham dự của Ban Giới sư Ni và gần 300 Giới tử cùng đông đảo quý Phật tử.

Lễ Hoa đăng là một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời, mỗi ngọn nến phát sáng là nơi trao gửi ước nguyện chí thành tha thiết của mỗi người con Phật, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và hồi hướng đến pháp giới hữu tình.

Một ngọn đèn trên tay vận hết tâm thành cúng dường chư Phật mười phương, cùng chư vị Hộ pháp, Thiện thần Già lam thánh chúng nơi chùa Bồ Đề Đạo Tràng, cầu nguyện Quốc thái Dân an, âm siêu dương thới, nguyện xin ánh sáng này gia hộ cho các Giới tử được đắc giới và tinh tấn tu tập, giữ gìn giới luật đã lãnh thọ, để hoằng dương chánh pháp, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.

Tin tức khác
An vị tông tượng quán âm tự tại tại chùa phổ hóa Khánh Hòa
An vị tông tượng quán âm tự tại tại chùa phổ hóa Khánh Hòa

AN VỊ TÔNG TƯỢNG QUÁN ÂM TỰ TẠI TẠI CHÙA PHỔ HÓA KHÁNH HÒA

Bộ công an trả lời về
Bộ công an trả lời về "Thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng

BỘ CÔNG AN TRẢ LỜI VỀ “THỈNH VONG BÁO OÁN” TẠI CHÙA BA VÀNG

1500 tình nguyện viên tham dự hội trại
1500 tình nguyện viên tham dự hội trại

1500 TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM DỰ HỘI TRẠI

Đức đạt lai lạt ma kiến nghị cải cách luật sử dụng súng tới chính phủ  NEW ZEALAND
Đức đạt lai lạt ma kiến nghị cải cách luật sử dụng súng tới chính phủ NEW ZEALAND

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA KIẾN NGHỊ CẢI CÁCH LUẬT SỬ DỤNG SÚNG TỚI CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND

S